МЕНЮ
Количка

Общи условия

1. ПРЕДМЕТ


Тук се съдържат Общите условия, съгласно които Мобакс ООД предоставя продукти и услуги на потребителите си, посредством уебсайт Fonax.bg. Тези условия обвързват всички потребители и уреждат правилата за използването на Fonax.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба на стоки и услуги от този онлайн магазин.

Със зареждането на домейна на Fonax.bg, неговите поддомейни и/или чрез заплащане ползването на платени продукти и услуги предлагани на Сайта, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава, да спазва настоящите Общи условия.

Fonax.bg препоръчва внимателно да прочетете Общите условия, преди да използвате нашата уеб страница. Ако не приемате тези Общи условия, не трябва да използвате Fonax.bg.


Дефиниции:

ПРОДАВАЧ – Мобакс ООД, Fonax.bg или всеки партньор на Мобакс ООД във връзка с www.fonax.bg

САЙТ – домейна fonax.bg и неговите поддомейни

ПОТРЕБИТЕЛ – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта Fonax.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

ПОРЪЧКА – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Потребителя, чрез който последният заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и/или Услуги от Fonax.bg

ДОГОВОР – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Потребителя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта

СТОКИ И УСЛУГИ – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта

СПЕЦИФИКАЦИИ - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в Сайта


2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА


Мобакс ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Иван Срацимир” № 2А, офис 322, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 201925118.

Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар Иван Срацимир” № 2А, офис 322, тел. +359 89 9993331 и email: info@fonax.bg


3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА FONAX.BG


3.1. Мобакс ООД (наричан по-долу "Продавач"), като разпоредител с този интернет сайт fonax.bg, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

3.2. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Мобакс ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на Сайта и са задължителни за всички потребители/клиенти.

3.4. Fonax.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като fonax.bg не поема отговорност да ги актуализира.

3.5. Посочените цени в Сайта са валидни само при покупка онлайн и е възможно да се различават от цените във физическите фирмени магазини под бранда Fonax. Цените са крайни, в лева (BGN) и не включват цена за доставка.

3.6. Посочените наличности на продукти в Сайта са валидни за централния склад на фирмата и е възможно да има отклонения/ разлики с наличностите в отделните физически Fonax магазини.

3.7. Мобакс ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора.

3.8. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Мобакс ООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

3.9. Продавачът Мобакс ООД организира доставянето на поръчаните стоки, прехвърлянето на собствеността и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

3.10. Договорът за продажба от разстояние между Мобакс ООД и Потребителя се счита за сключен след потвърждаване и изпращане на дадената поръчка от страна на Мобакс ООД. Потвърждаването на сключен с Мобакс ООД договор от разстояние, включително и на свързаната с това информация, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.


4. РЕГИСТРАЦИЯ И ОНЛАЙН ПРОДАЖБА


4.1. За да използва Fonax.bg  за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се лeгитимира чрез профила си във facebook или google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Приемане на настоящите общи условия се извършва и при финализиране на всяка поръчка от страна на Потребителя.

4.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Fonax.bg.

4.3. Сайтът предоставя възможност и за поръчка без извършване на регистрация (като гост). В този случай поръчващият без регистрация Потребител приема тези общи условия в момента на финализиране на поръчката от негова страна.

4.4. С попълване на данните си в страницата за разплащане и натискане на бутона "Потвърди поръчката", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

4.5. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в  сайта Fonax.bg чрез извършване на следните стъпки:

а) Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта Fonax.bg.

б) Избор на един или повече продукти от сайта и добавянето им в списък (кошница) за пазаруване.

в) Въвеждане на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

г) Предоставяне на необходимите за изършване на доставка данни.

д) Избор на метод на плащане.

е) Финализиране на поръчката. 

4.6. По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта. В този случай, ако Потребителят изяви основателно желание и Продавачът приеме връщане на една стока от комплект, Потребителят има право на възстановяване на сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в онлайн магазина на Продавача когато не се предлагат в комплект една с друга. 

4.7. Основните спецификации на стоките, предлагани от Продавачът в сайта Fonax.bg са определени в продуктовата уеб страница на всяка стока.

4.8. Мобакс ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Мобакс ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно е възможно доставените продукти да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им. 
За някои от продуктите във Fonax.bg е възможно да са използвани примерни изображения за друг модел телефон, но в действителност продуктите са съвместими с този, който е посочен в името и "Съвместим модел". 

4.9. Методите на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в тези общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством сайта Fonax.bg.

4.10. Информацията, предоставяна на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й в сайта Fonax.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

4.11. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на сайта Fonax.bg или електронна поща.


5. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА И УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ


5.1. На основание чл. 50 от ЗЗП всеки, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.

5.2. Потребителят има право да тества закупения продукт и да се увери че му хареса, но е задължен да го пази в безупречно състояние и вид. Ако пожелае да упражни правото си по предходния член, то върнатия продукт трябва да бъде без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и с всички защитни покрития, които продукта е имал при получаването му. Оригиналната опаковка, всички книжки и документи, вкл. документите за собственост (ако има такива), трябва да са здрави, да не са надраскани или повредени.

5.3. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако Потребителят е представил на Мобакс ООД стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, найлончета, торбички, книжки, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

5.4. Правото на отказ по чл. 5.1. не се прилага в следните случаи:

а) за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

б) за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

в) за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

г) за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 д) при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.


ПРИМЕРИ ЗА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ:

• Калъфи, поп сокети или други аксесоари, поръчани с дизайн, лого или снимка на потребителя/клиента, т.нар. персонализирани аксесоари;

• Всякакъв вид слушалки, хендсфри или други подобни, които се поставят в ушния канал и са били разпечатани;

• Консумативи (батерии, тонери и др), чиито опаковки/ блистери са били разпечатани;

• Стока с лош вид и видими/ ясни следи от употреба - драскотини по корпуса, клавиатурата, екрана, зарядни и др. драскотини

• Транспортни разходи, такси при плащане и наложен платеж (при връщане на техника не се възстановяват разходите за транспорт, такси при плащане или наложен платеж, заплатени от Вас по време на покупката);

• Продукти, на които е била сменена операционната система или други програми/ софтуер, които са присъствали при доставката на продукта;

• Стоки, които не са в оригиналната си опаковка и/или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка;

• Видео и aудио записи, мултимедия, компютърни програми, игри и друг вид софтуер, които се предлагат в дигитален формат (на CD, DVD, download, кодове за активация и т.н.);

• Стоки с регистрирани оригинални гаранции в системата на производителя;

• Оборудване, защитено от пароли, въведени от потребителя или конфигурирани по поръчка за потребителски акаунти, което предотвратява привеждане на устройството към първоначалното му софтуерно състояние. 


5.5. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на каквито и да било суми от страна на Продавача, независимо от причината, да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

5.6. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Продавачът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗЗП. Продавачът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство. В случай, че потребителят желае сумите да му бъдат възстановени по друг начин - чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният оператор начислява е за сметка на Потребителя. Продавачът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.

5.7. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителят на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Продавачът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача.

5.8. Потребителят се задължава да съхранява получените от Продавача стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 5.1.

5.9. За упражняване правото на отказ е необходимо Потребителя да уведоми Продавача в горепосочения срок чрез попълване и изпращане на „Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора“, достъпен по-долу като Приложение №1 към тези Общи условия, или чрез попълване и изпращане на „Заявление за връщане на стока“, налично на следния линк.

5.10. Стоките следва да се изпращат без наложен платеж, до Мобакс ООД на адрес: гр. Варна, ул. „Цар Иван Срацимир” № 2А, офис 322.

5.11. При приемане на върната стока от Потребителя, Мобакс ООД си запазва правото да провери продуктите за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от страна на Потребителя или свързано с него лице. При наличие и установяване на такива щети, Мобакс ООД ще направи прихващане от сумата за възстановяване, съобразно оценката на констатираната щета и съгласно чл. 55 ал.4 от ЗЗП.


ПРИМЕРИ ЗА ПРИХВАЩАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ТАКСИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

• приспада се до 25% от заплатената сума ако липсва част от пълната окомплектовка (аксесоари, кабели, опаковки на аксесоарите и основния продукт, книжки и др.);

• приспада се до 25% ако е нарушена оригиналната опаковка – повредена, скъсана, надраскана или др.;

• в случай на изтрит или повреден оригинален софтуер/ програмен продукт (този, с който е закупена техниката) се приспада стойността му, включително и труда по възстановяване на първоначалния вид на продукта;


5.12. Когато Продавачът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

5.13. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

5.14. В случай на упражняване на правото си на отказ, се счита че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.


6. ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКА


6.1. Доставката на стоките, поръчани от Fonax.bg, се извършва на територията на България чрез куриерска фирма Спиди, на посочен от Потребителя адрес или в офис на куриерската фирма, спрямо избора на Потребителя. В някои случаи е възможно да се използва куриер или тип услуга, различни от горепосочените, като срокът за доставка може също да е различен;

6.2. Доставки в събота до адрес се извършват само и единствено след изрично искане на Потребителя и съгласие от негова страна да заплати съответната надбавка от страна на куриера. При Спиди тази надбавка (увеличение на цената за доставка) е 3.60 лв. За доставки в събота до офис на Спиди не се начислява надбавка, т.е. няма увеличение на цената за доставка;

6.3. Цената на доставката е:
- 4.95 лв до офис на куриер
- 5.95 лв до ваш адрес
до всяка точка в България, независимо от броя на поръчаните продукти и е крайна, т.е. включва и всички свързани такси като такса наложен платеж/ паричен превод, застраховки и др. Fonax.bg поема разликата до реалната стойност на куриерската услуга за своя сметка, ако има такава. Поръчки над 50 лв се изпращат с безплатна доставка.;

6.4. Стандартен срок за изпълнение: 1 до 3 работни дни (в този срок не влиза времето за изпращане до адрес на куриерската фирма). Поръчки не се обработват и изпращат в събота, неделя и през официални празници.

6.5. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката от куриера на Спиди;

6.6. Ако Продавачът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми. В тези случаи Продавачът не би могъл да бъде държан отговорен доколкото е уведомил Потребителя за изчерпаните количества;

6.7. При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и/или телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, стоката се връща и остава в складовете на Продавача. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Продавача, то Продавача ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде изпратена на грешен адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката са за сметка на Потребителя.

6.8. В случай, че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посоченото в сайта време за доставка е: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Продавача; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Продавача; вина в доставчиците на Продавача, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейност на Продавача.

6.9. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача. Ако Потребителят не уведоми Продавача стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

6.10. В случай, че при доставяне на стоката Потребителят желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

6.11. При поръчка на "Кейс с дизайн", Мобакс ООД отпечатва изображения и текст, качени и предоставени от страна на клиента. НЕ упражнява никакво влияние и НЕ носи отговорност за съдържанието на крайния продукт. С поръчката на продукт със собствено изображение, клиентът е еднолично отговорен за това, че стоките не са в нарушение на интелектуалната собственост на трети лица физически или юридически и съдържанието на печата не нарушава законите на Република България.
С качване на изображения или текст в модула за печат, клиентите удостоверяват и гарантират, че имат право да ползват въпросните изображения и текст.
Клиентът освобождава МОБАКС ООД безусловно от всякакви претенции, които други страни могат да имат във връзка с нарушение на правата на трети страни, по-специално на авторското право.
Въз основа на вътрешнофирмена политика, не се приемат поръчки за изработка на калъфи с изображения, които имат политическа или религиозна принадлежност. Също така не се приемат за печат изображения или надписи, които проповядват или подбуждат към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност.
В съответствие с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, се отказва печат на калъфи с изображения на физически лица, без тяхното изрично свободно изразено писмено съгласие за това.
Фирмата си запазва правото да отказва печат на изображения по своя преценка, основавайки се на българското законодателство и/или на вътрешнофирмени правила.
Попълването на формата за поръчка на персонализиран кейс не гарантира наличност на аксесоари за посочения модел смартфон.
Поръчки за персонализиран кейс се обработват само след потвърждение по телефона.
Настоящите условия влизат в сила считано от 11.01.2021г.

7. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ


7.1. Fonax.bg приема следните методи на плащане:

• В брой при получавaне на стоката, т.нар. "наложен платеж" или пощенски паричен превод;

• По банков път по сметка:


IBAN: BG89STSA93001527835788

BIC: STSABGSF, Банка ДСК АД. В полза на Мобакс ООД. За основание се посочва номера на поръчката;


• С дебитна/кредитна карта.


7.2. Мобакс ООД издава фактура при поискване от Потребителя чрез посочване на данни за фактура в полето за коментар преди финализиране на поръчката. При използване на услугата „Пощенски паричен превод“ (плащане на куриер при получаване) към фактурата се прикрепя бележката от куриера.


8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


8.1. Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

8.2. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, Продавачът fonax.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.

8.3. Ползвателят или Потребителят на fonax.bg се съгласява, че Продавачът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин fonax.bg.

8.4. Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Продавачът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Продавачa, a именно fonax.bg.

8.5. Във връзка със защитата и обработката на личните данни на потребителите, Продавачът е разработил и публикувал на сайта си fonax.bg „Политика за поверителност


9. ОТГОВОРНОСТ


9.1. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, вкл. търговски и целеви. Задълженията на fonax.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Някоя от информацията, публикувана в този Сайт, е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

9.2. Мобакс ООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Мобакс ООД.

9.3.  За избягване на всякакви съмнения във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена стока.


10. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


10.1. Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката, дори и да не е знаел за несъответствието.

10.2. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от Продавача или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на обявените в сайта спецификации.

10.3. С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Fonax.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

10.4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

10.4.1. В случай на изгубена гаранционна карта;

10.4.2. При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Fonax.bg лице или сервизен център;

10.4.3. В случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

10.4.4. В случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

10.4.5. В случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

10.5. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

10.6. Гаранционната рекламация може да бъде предявена на адреса на Мобакс ООД - гр. Варна, ул. Иван Срацимир 2А, офис 322. Разходите за куриер са за сметка на купувача. Гаранционното обслужване се извършва срещу пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол/ товарителница, гаранционна карта и др.). Гаранцията се ползва само от отбелязания собственик.

10.7. За стока, доставена от куриер, тези гаранционни условия се считат за приети, ако няма възражения от Потребителя, отправени в 14 дневен срок.


11. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ


11.1. Бисквитките са файлове с информация, които се съхраняват на компютъра на Потребителя, и в които се записва как той се движи в даден уеб сайт, така че когато отново го посети, да представи определени опции, базирани на съхранената информация от последното му посещение. Бисквитките могат да се използват за анализ на трафика, както и за рекламни и маркетингови цели. Бисквитките се използват от повечето уеб сайтове и не вредят на операционните системи.

11.2. Ако Потребителят желае да промени или провери какъв тип бисквитки приема, може да го направи в настройките на браузъра, който използва. Може да блокира всички или определени бисквитки във всеки един момент, като активира настройката на браузъра, която позволява тази дейност. Но ако блокира всички бисквитки (включително основни), няма да има достъп до всички или някои части от fonax.bg

11.3. Бисквитките служат на Мобакс ООД да разбере как Потребителят използва сайта fonax.bg. Този анализ помага на Мобакс ООД да развива и подобрява сайта, както и продуктите и/или услугите и да предлага това, от което даденият Потребител се нуждае.

11.4. Бисквитките биват/ могат да бъдат разделяни на/:

• Сесийни бисквитки: Те се съхраняват на компютъра на Потребителя само по време на уеб сесията и автоматично се изтриват, когато се затвори браузъра - съхраняват анонимен идентификационен номер на сесията, който позволява на Потребителя да сърфира в сайта, без да се налага да се логва във всяка страница и не събират никакви лични данни от компютъра на Потребителя.

• Постоянни бисквитки: Постоянната бисквитка се съхранява под формата на файл на компютъра на Потребителя и остава там, когато се затвори уеб браузъра. Бисквитката може да бъде прочетена от сайта, който я е създал, когато Потребителят го посети отново.

• Необходими бисквитки: Тези бисквитки са от съществено значение, за да можете ефективно да се използва даден сайт, например когато Потребителят купува продукт и/или услуга и следователно не могат да бъдат изключвани. Без тези бисквитки услугите, които са на разположение на нашия сайт, не могат да бъдат предоставени. Тези бисквитки не събират информация за Потребителя, която да бъде използвана за маркетинг или за запомняне на мястото за достъп до интернет.

• Функционални бисквитки: Тези бисквитки позволяват на Продавача да наблюдава и подобрява ефективността на сайта fonax.bg. Те му позволяват да отчита посещенията, да идентифицира източниците на трафик и да види кои части от сайта са най-популярни.

• Маркетингови бисквитки: Teзи биcĸвитĸи е възможно да бъдат зaдaвaни oт peĸлaмни екипи на Мобакс ООД и/или рекламни пapтньopи. Te мoгaт дa бъдaт изпoлзвaни зa cъздaвaнeтo нa пpoфил нa интepecите на Потребителя и пoзвoлявaт пoĸaзвaнeтo нa peĸлaми и cъoбщeния извън fonax.bg нa дpyги caйтoвe. Te paбoтят чpeз yниĸaлнo идeнтифициpaнe нa бpayзъpa и ycтpoйcтвoто на Потребителя. Πpи блoĸиpaнeтo им, последният няма дa пoлyчaвa т.нар. „нacoчeнa“ peĸлaмa.


12. ДРУГИ УСЛОВИЯ


12.1. Потребителят и Продавачът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях.

12.2. За неуредените в този общи условия въпроси се прилагат законите на Република България.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До Мобакс ООД, ЕИК 201925118, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Иван Срацимир” № 2А, офис 322:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата


------------------------------------------------------


 * Ненужното се зачертава.

От ТУК може да свалите готова бланка.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА


Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:


I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

I. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок до 14 дни.

II. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на Fonax.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт Fonax.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от Вас банкова сметка, като при този случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.


Ние използваме бисквитки с цел да ви доставим най-добрите продукти и услуги. Прочети тук: Политика за поверителност.