Европейският съюз окончателно предприе мерки срещу световното замърсяване и очакваме до 2021 година да бъдат забранени всички пластмасови прибори за еднократна употреба (вилици, ножове, лъжици и пръчици за хранене), чинии, чаши, сламки, клечки за уши, пластмасови дръжки за балони. Ще се въведат и отговорности за производителите на тютюн и риболовни приспособления, които няма да засягат потребителя.

Защо ли?

Повече от 80% от отпадъците по плажовете са от пластмаса. Посочените продукти в забраната покриват 70% от всички морски отпадъци. Пластмасови отпадъци се откриват дори в тюлени, китове, морски костенурки и птици, в рибата и ракообразните, следователно и в хранителната верига на човека.

Грижа ни е за природата и за всички настоящи и бъдещи поколения!

Затова ние във FONAX:

- Рециклираме непотребната ни стока;

- Правим намаления за плащане на безхартиени пос терминали, за да пестим хартия;

- Спонсорираме спортни клубове с цел да мотивираме младото поколение да спортува;

- Подготвяме оферти за намаления при върнати стари и безполезни кейсове, за да ги рециклираме;

- Подаряваме и пишем с моливи, вместо химикали, за да предотвратим използването на пластмасови изделия.